Onderwerp: Kies Verstandig politiek forum. Tot de verkiezingen kunt u hier uw stem laten gelden. :: PvdA 'woedend en beschaamd'

Gepost door kiesverstandig op 20 september 2006, 21:42
#1

De PvdA-fractie is "woedend en beschaamd" over de gang van zaken rond het gifschip Probo Koala, stelde woensdag Tweede Kamerlid Diederik Samsom in een spoeddebat met staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu).

Volgens Samsom waren er mogelijkheden om het schip in Amsterdam te laten tegenhouden door de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. "Hier past geen duikgedrag, maar volledige openheid van zaken en het nemen van verantwoordelijkheden."

Hij ging zelfs zover te stellen dat Nederland de ramp in Ivoorkust, waar het schip uiteindelijk zijn lading dumpte en waardoor zeven doden en duizenden gewonden vielen, "had kunnen voorkomen".

Bron: NieuwNieuws

Gepost door kiesverstandig op 20 september 2006, 21:48
#2

Rotterdam, 20 sept. De gemeente Amsterdam wist dat het scheepsafval van het gifschip Probo Koala „veel sterker vervuild was dan de kapitein had gemeld", maar zag geen mogelijkheid om het schip te verhinderen uit te varen. Dat zegt de Amsterdamse wethouder Marijke Vos in een verklaring.

Eerder deze week kwam het functioneel parket van het openbaar ministerie tot de conclusie dat het schip niet had mogen vertrekken, nadat uit onderzoek was gebleken dat het om veel ernstiger vervuild afval ging dan gedacht.

Het schip bracht op 2 juli jongstleden scheepsafval bij het bedrijf Amsterdam Port Services, een bedrijf dat scheepsafval verwerkt. De kapitein van het schip meldde dat het ging om scheepsafval, dat ontstaat bij reiniging van leidingen en tanks in schepen „als gevolg van de normale werking van schepen”, zo schreef staatssecretaris Van Geel (VROM, CDA) vorige week aan de Tweede Kamer. Toen er een grote stankoverlast ontstond, werd het afval bemonsterd. Deze analyse wees uit dat de samenstelling van het afval anders was dan was gemeld. „Het was geen oliewatermengsel. Er zaten veel meer chemicaliën in”, laat wethouder Vos weten in haar verklaring.

Het scheepsafval was toen al deels overgepompt naar een binnenvaartschip. Verwerking van dit afval zou veel duurder zijn dan regulier scheepsafval, en zou bovendien elders moeten gebeuren, bijvoorbeeld bij AVR in Rotterdam. De kapitein van de Probo Koala weigerde deze hogere kosten te betalen. Amsterdam Port Services besloot vervolgens het scheepsafval terug te pompen in het schip.

Volgens wethouder Vos hebben de Dienst Milieu- en Bouw en Haven Amsterdam nagegaan of het mogelijk was om het terugpompen van het afval te verhinderen. „Uit het onderzoek bleek dat er geen mogelijkheden of gronden waren om het terugpompen van het afval te verhinderen”, aldus wethouder Vos.

Voor het vervoeren van scheepsafvalstoffen is geen exportvergunning vereist. Vos: „Alle betrokkenen – Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, Haven Amsterdam, Ministerie van VROM, Openbaar Ministerie en Inspectie V & W – beschikten destijds over dezelfde informatie, namelijk dat de Probo Koala scheepsafval aan boord had. Omdat het scheepsafval betrof, ontbraken wettelijke mogelijkheden om het vertrek van de Probo Koala te verhinderen.”

Bron: NRC

Volledige webversie