Onderwerp: Kies Verstandig politiek forum. Tot de verkiezingen kunt u hier uw stem laten gelden. :: Balans: Wat zijn beloftes van kabinet waard?

Gepost door Bert2006 op 05 november 2008, 10:36
#1

Ministeries handelen post burgers niet tijdig af

Het kabinet zou dit jaar de behandeling van burgerbrieven op peil hebben. Maar gisteren concludeerde de
Nationale Ombudsman dat die belofte niet is waargemaakt. Daar mag de burger een kabinet op
afrekenen.
Tip:Bewaar dit artikel zodat u bij de volgende verkiezingen de balans op kunt maken.


Voorlopige aandachtspunten:
Drank
In 2011 moet het percentage kinderen tussen 12 en 15 jaar dat alcohol drinkt zijn teruggedrongen naar 62 procent. In 2003 was dit nog 82 procent. Het percentage
volwassen probleemdrinkers moet terug naar 8 procent, tegen 9,3 procent in 2004. Verdeeld over vijf ministeries is hier dit jaar 17,7 miljoen euro ingestoken.

Dropouts
Deze kabinetsperiode wordt er 193 miljoen euro uitgetrokken om schooluitval te bestrijden.
Het aantal uitvallers moet in 2012 zijn teruggebracht tot
35.000, de helft van het aantal jongeren dat in 2002 voortijdig de opleiding staakte. Het Sociaal Cultureel Planbureau bekijkt volgend jaar wat de vorderingen
zijn.

Diefstal
Vrijwel iedere Nederlander krijgt er mee te maken: fietsendiefstal.
Minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst heeft haar krabbel gezet onder een convenant dat dit ergerlijke probleem goeddeels uit de wereld moet helpen.
Voornemen:
In 2010 moeten er 100.000 fietsen minder worden gestolen dan in 2006, toen het er 750.000 waren.
Wat denkt U, haalbaar of niet?


Afhandelen post te traag
De ministeries handelen De ministeries handelen
brieven en e-mails van burgers lang niet altijd op tijd af.
Vooral de behandeling van bezwaarschriften is overal een knelpunt. Soms neemt een ministerie daarvoor meer dan een jaar de tijd, hoewel de termijn voor een reactie op zes tot tien weken staat.
Dat blijkt uit een onderzoek dat de Nationale Ombudsman gisteren heeft overhandigd aan
staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken.
De ombudsman constateert dat het kabinet zijn belofte dat de behandeling van burgerbrieven in 2008 op peil zou zijn, niet heeft waargemaakt brieven en e-mails van burgers lang niet altijd op tijd af.
Vooral de behandeling van bezwaarschriften is overal een knelpunt. Soms neemt een ministerie daarvoor meer dan een jaar de tijd, hoewel de termijn voor een reactie op zes tot tien weken staat.

Juist de tijdige afhandeling van bezwaarschriften
is belangrijk, omdat die het meest verbonden is met het gevoel van rechtszekerheid van de burger.


Dit zijn de eerste conclusies. Misschien zijn er meer, weet u soms welke?

Gepost door erickuijpers op 21 november 2009, 16:08
#2

reken maar dat wij het kabinet in 2010 dubbel en dik hun afrekening gaan geven.het is nog nooit zo erg arogant geweest zoals deze huidige kabinet met burgers omspringt.

Gepost door Bert2006 op 21 november 2009, 19:36
#3

erickuijpers schreef:
reken maar dat wij het kabinet in 2010 dubbel en dik hun afrekening gaan geven.het is nog nooit zo erg arogant geweest zoals deze huidige kabinet met burgers omspringt.En wat te denken van het belonen van burgerinitiatieven: zijn de (lokale) politici in staat gekomen om die kloof tussen hen en de individuele burger te kunnen overbruggen. Nee hoor: daar is meer voor nodig dan de ambtenaren te kunnen omzeilen, want zij zijn degenen die alles blokkeren.
Enne, niet alleen in 2010 krijgen die pluche-zitters hun eigen rekening gepresenteerd en 2011 wordt zeker dubbel-en-dwars afgerekend!!!
De vakbonden nemen nu al een voorschot om een aanval op de `sociaal'-democraten te gaan inzetten; de bevolking is het gedraai zat!!!

Volledige webversie